Corporación Municipal, 2023-2027

Alcalde y 4 Concejales.

  • D. Jorge Gracia Andreu, Alcalde, (PSOE)
  • Dª. Cristina Cernadas Bellosta (PSOE)
  • D.  Antonio Naval Salas (PSOE)
  • D. Joaquín Tornil Carmen (PP)
  • D.  Alejandro Salas Novales (PP)